營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )

創(chuàng )新無(wú)止境 服務(wù)到永遠

國內營(yíng)銷(xiāo)

http://www.chongwugou.com.cn/Upload/ueditor/1589456156448371.png

http://www.chongwugou.com.cn/Upload/ueditor/地址.png

新疆

中科光電新疆銷(xiāo)售電話(huà)

銷(xiāo)售電話(huà):13865999795

公司電話(huà):4008-378-889

http://www.chongwugou.com.cn/Upload/ueditor/地址.png

西藏

中科光電西藏銷(xiāo)售電話(huà)

銷(xiāo)售電話(huà):13865999795

公司電話(huà):4008-378-889

http://www.chongwugou.com.cn/Upload/ueditor/地址.png

青海

中科光電青海銷(xiāo)售電話(huà)

銷(xiāo)售電話(huà):13865999795

公司電話(huà):4008-378-889

http://www.chongwugou.com.cn/Upload/ueditor/地址.png

云南

中科光電云南銷(xiāo)售電話(huà)

銷(xiāo)售電話(huà):13865999795

公司電話(huà):4008-378-889

http://www.chongwugou.com.cn/Upload/ueditor/地址.png

四川

中科光電四川銷(xiāo)售電話(huà)

銷(xiāo)售電話(huà):13865999795

公司電話(huà):4008-378-889

http://www.chongwugou.com.cn/Upload/ueditor/地址.png

甘肅

中科光電甘肅銷(xiāo)售電話(huà)

銷(xiāo)售電話(huà):13865999795

公司電話(huà):4008-378-889

http://www.chongwugou.com.cn/Upload/ueditor/地址.png

寧夏

中科光電寧夏銷(xiāo)售電話(huà)

銷(xiāo)售電話(huà):13865999795

公司電話(huà):4008-378-889

http://www.chongwugou.com.cn/Upload/ueditor/地址.png

貴州

 中科光電貴州銷(xiāo)售電話(huà)

銷(xiāo)售電話(huà):13865999795

公司電話(huà):4008-378-889

http://www.chongwugou.com.cn/Upload/ueditor/地址.png

重慶

中科光電重慶銷(xiāo)售電話(huà)

銷(xiāo)售電話(huà):13865999795

公司電話(huà):4008-378-889

http://www.chongwugou.com.cn/Upload/ueditor/地址.png

陜西

中科光電陜西銷(xiāo)售電話(huà)

銷(xiāo)售電話(huà):13865999795

公司電話(huà):4008-378-889

http://www.chongwugou.com.cn/Upload/ueditor/地址.png

 廣西

中科光電廣西銷(xiāo)售電話(huà)

銷(xiāo)售電話(huà):13865999795

公司電話(huà):4008-378-889

http://www.chongwugou.com.cn/Upload/ueditor/地址.png

海南

中科光電海南銷(xiāo)售電話(huà)

銷(xiāo)售電話(huà):13865999795

公司電話(huà):4008-378-889

http://www.chongwugou.com.cn/Upload/ueditor/地址.png

山西

中科光電山西銷(xiāo)售電話(huà)

銷(xiāo)售電話(huà):13865999795

公司電話(huà):4008-378-889

http://www.chongwugou.com.cn/Upload/ueditor/地址.png

河南

中科光電河南銷(xiāo)售電話(huà)

銷(xiāo)售電話(huà):13865999795

公司電話(huà):4008-378-889

http://www.chongwugou.com.cn/Upload/ueditor/地址.png

湖北

中科光電湖北銷(xiāo)售電話(huà)

銷(xiāo)售電話(huà):13865999795

公司電話(huà):4008-378-889

http://www.chongwugou.com.cn/Upload/ueditor/地址.png

湖南

中科光電湖南銷(xiāo)售電話(huà)

銷(xiāo)售電話(huà):13865999795

公司電話(huà):4008-378-889

http://www.chongwugou.com.cn/Upload/ueditor/地址.png

內蒙

中科光電內蒙銷(xiāo)售電話(huà)

銷(xiāo)售電話(huà):13865999795

公司電話(huà):4008-378-889

http://www.chongwugou.com.cn/Upload/ueditor/地址.png

北京

中科光電北京銷(xiāo)售電話(huà)

銷(xiāo)售電話(huà):13865999795

公司電話(huà):4008-378-889

http://www.chongwugou.com.cn/Upload/ueditor/地址.png

天津

中科光電天津銷(xiāo)售電話(huà)

銷(xiāo)售電話(huà):13865999795

公司電話(huà):4008-378-889

http://www.chongwugou.com.cn/Upload/ueditor/地址.png

河北

中科光電河北銷(xiāo)售電話(huà)

銷(xiāo)售電話(huà):13865999795

公司電話(huà):4008-378-889

http://www.chongwugou.com.cn/Upload/ueditor/地址.png

山東

中科光電山東銷(xiāo)售電話(huà)

銷(xiāo)售電話(huà):13865999795

公司電話(huà):4008-378-889

http://www.chongwugou.com.cn/Upload/ueditor/地址.png

安徽

中科光電安徽銷(xiāo)售電話(huà)

銷(xiāo)售電話(huà):13865999795

公司電話(huà):4008-378-889

http://www.chongwugou.com.cn/Upload/ueditor/地址.png

 江西

中科光電江西銷(xiāo)售電話(huà)

銷(xiāo)售電話(huà):13865999795

公司電話(huà):4008-378-889

http://www.chongwugou.com.cn/Upload/ueditor/地址.png

福建

中科光電福建銷(xiāo)售電話(huà)

銷(xiāo)售電話(huà):13865999795

公司電話(huà):4008-378-889

http://www.chongwugou.com.cn/Upload/ueditor/地址.png

廣東

中科光電廣東銷(xiāo)售電話(huà)

銷(xiāo)售電話(huà):13865999795

公司電話(huà):4008-378-889

http://www.chongwugou.com.cn/Upload/ueditor/地址.png

江蘇

中科光電江蘇銷(xiāo)售電話(huà)

銷(xiāo)售電話(huà):13865999795

公司電話(huà):4008-378-889

http://www.chongwugou.com.cn/Upload/ueditor/地址.png

上海

中科光電上海銷(xiāo)售電話(huà)

銷(xiāo)售電話(huà):13865999795

公司電話(huà):4008-378-889

http://www.chongwugou.com.cn/Upload/ueditor/地址.png

浙江

中科光電浙江銷(xiāo)售電話(huà)

銷(xiāo)售電話(huà):13865999795

公司電話(huà):4008-378-889

http://www.chongwugou.com.cn/Upload/ueditor/地址.png

臺灣

中科光電臺灣銷(xiāo)售電話(huà)

公司電話(huà):4008-378-889

http://www.chongwugou.com.cn/Upload/ueditor/地址.png

黑龍江

中科光電黑龍江銷(xiāo)售電話(huà)

銷(xiāo)售電話(huà):13865999795

公司電話(huà):4008-378-889

http://www.chongwugou.com.cn/Upload/ueditor/地址.png

吉林

中科光電吉林銷(xiāo)售電話(huà)

銷(xiāo)售電話(huà):13865999795

公司電話(huà):4008-378-889

http://www.chongwugou.com.cn/Upload/ueditor/地址.png

遼寧

中科光電遼寧銷(xiāo)售電話(huà)

銷(xiāo)售電話(huà):13865999795

公司電話(huà):4008-378-889

國外營(yíng)銷(xiāo)

http://www.chongwugou.com.cn/Upload/ueditor/世界地圖.png
http://www.chongwugou.com.cn/Upload/ueditor/地址.png

北美洲

中科光電北美洲

銷(xiāo)售電話(huà):13655516956 
電子郵箱:tanggenlei@cn-amd.com
http://www.chongwugou.com.cn/Upload/ueditor/地址.png

南美洲

中科光電南美洲

銷(xiāo)售電話(huà):13655516956 
電子郵箱:tanggenlei@cn-amd.com
http://www.chongwugou.com.cn/Upload/ueditor/地址.png

非洲

中科光電非洲

銷(xiāo)售電話(huà):13655516956 
電子郵箱:tanggenlei@cn-amd.com
http://www.chongwugou.com.cn/Upload/ueditor/地址.png

歐洲

中科光電歐洲

銷(xiāo)售電話(huà):13655516956 
電子郵箱:tanggenlei@cn-amd.com
http://www.chongwugou.com.cn/Upload/ueditor/地址.png

亞洲

中科光電亞洲

銷(xiāo)售電話(huà):13655516956 
電子郵箱:tanggenlei@cn-amd.com
http://www.chongwugou.com.cn/Upload/ueditor/地址.png

中國

http://www.chongwugou.com.cn/Upload/ueditor/地址.png

大洋洲

中科光電大洋洲

銷(xiāo)售電話(huà):13655516956 
電子郵箱:tanggenlei@cn-amd.com